Vacature vrijwilliger Vroegsignalering
Vacature

Vacature titel

Vacature vrijwilliger Vroegsignalering

Interessegebied

Administratie, Bezoekwerk
Omschrijving vacature

Omschrijving

Het project ‘Vroegsignalering’ heeft het doel om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Dit project wordt samen met Stimenz uitgevoerd. Signaalpartners, zoals woningbouwcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars geven hun achterstanden door in één computerapplicatie. Dit levert enkel- en meervoudige signalen op doordat deze met elkaar gematcht kunnen worden. Vervolgens wordt er contact gezocht met de betreffende inwoners om een hulpaanbod te doen. Als vrijwilliger ga je mee op huisbezoek en/of draag je er aan bij dat het contact met de inwoner wordt gelegd. Daarna kun je worden ingezet op vragen die uit het huisbezoek naar voren komen, op het gebied van thuisadministratie.

Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste vrijwilligers voor het project ‘Vroegsiganlering’. Als vrijwilliger streef je ernaar de eigen zelfredzaamheid van hulpvragers te vergroten en ze weer de regie te laten krijgen over hun eigen financiële huishouding.

Taken die uit het project voort kunnen komen zijn:
- Het op orde brengen en houden van de financiële administratie;
- Het aanbrengen van structuur in de uitgaven en inkomsten;
- Het maken van een budgetplan en onderzoeken of bezuiniging mogelijk is of dat het inkomen verhoogd kan worden;
- Het aanvragen en invullen van formulieren, het wegwijs maken in de wet- en regelgeving en
- Kijken of er voldoende gebruik gemaakt wordt van voorliggende voorzieningen zoals Gemeentelijke minimaregelingen en Toeslagen.
- De weg wijzen naar regionale/lokale instanties zoals Sociale Zaken, Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, Sociaal Juridisch Loket.
- Doorverwijzen naar bijvoorbeeld de Plan Groep Schuldhulpverlening en evt. andere hulpverleningsinstanties.

Wat zoeken en bieden wij

Wat breng je mee:
- Je kunt goed luisteren;
- Je houd van ordenen en structuur aanbrengen;
- Je bent ruimdenkend;
- Je hebt kennis van financiën.

Wat bieden wij:
- Je bepaalt zelf hoeveel uur je beschikbaar bent per maand;
- Met vragen kun je terecht bij Aysegul Kaya, Sociaal Werker Financiële en Administratieve Ondersteuning;
- Workshops en bijeenkomsten gericht op: veiligheid, beschikbare sociale regelingen of onderwerpen die op dat moment spelen.

Voor meer informatie over de deze vacature kun je contact opnemen met Aysegul Kaya, Sociaal Werker Financiële en Administratieve Ondersteuning via telefoonnummer 06-57894827 of emailadres aysegulkaya@zorgdat.nl
Plaats & Tijd

Locatie

Harderwijk
Organisatie

Naam organisatie

Zorgdat

Intern contactpersoon

Aysegul Kaya
Avatar
Vragen over deze vacature?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan gerust eens contact met ons op. Stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@zorgdat.nl

Zorgdat
Zorgdat

Deel deze vacature

Hieronder kunt u de vacature delen!

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken